Maksymalną wysokość wynagrodzenia notariusza za dokonaną czynność określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Taksa notarialna

Do ustalonego wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23 %.

Ponadto notariusz zobowiązany jest do:

  • pobierania podatków: od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn należnych od czynności dokonanych w formie aktu notarialnego – jako płatnik tych podatków;

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od spadków i darowizn


  • pobierania od wnioskodawców opłaty sądowej od składanych w aktach notarialnych wniosków o wpis w księdze wieczystej i przekazywania ich na rachunek właściwego sądu;

 Koszty sądowe w sprawach cywilnych (wpisy w księgach wieczystych -> art. 42÷48)


Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Copyright ©2018 Kancelaria Notarialna Notariusze Radosław Stępniak, Olaf Stępniak spółka cywilna, All Rights Reserved.
free website
built with
kopage